Chính sách mua hàng

Vì đặt thù của sản phẩm kỹ thuật số, BINDI Agency không áp dụng chính sách đổi trả, khách hàng vui lòng lựa chọn đúng sản phẩm cần mua

Giấy phép sử dụng:
Sử dụng cho mục đích thương mại có điều kiện: Các sản phẩm mua tại BINDI Agency cho phép bạn phục cho công việc kinh doanh của bạn. Không được phép sử dụng sản phẩm đã mua để tặng, bán lại trên bất kỳ nền tảng nào. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu tài sản vĩnh viễn. Bạn muốn tham gia cộng tác viên cho BINDI Agency?. Hãy liên hệ cho chúng tôi qua thông tin bên dưới.

❈ Website: https://bindiagency.com/ BINDI Agency 

❈ Fanpage: https://bindiagency.com/fanpage BINDI 

❈ Group: https://bindiagency.com/group Nghiện Canva

❈ Instagram: https://bindiagency.com/instagram BINDI Agency

❈ Zalo: https://bindiagency.com/zalo 0938657996 Tân Nguyễn

❈ Youtube: https://bindiagency.com/youtube BINDI

❈ Hotline: 0938657996 Tân Nguyễn

Xin cảm ơn